Ажурирај го твоето членство

(Google Translate)
Ажурирај го твоето членство

Со пополнување на оваа апликација, ПОТВРДУВАМ дека го ажурирам моето членство во Обединети за Македонија:

    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

    ДАТА НА РАЃАЊЕ

    ОПШТИНА

    ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ

    E-MAIL