Прес-центар

(Google Translate)
Инклузија на лицата со попреченост во политиката: Фотографии со позитивни пораки од лица со попреченост

Инклузија на лицата со попреченост во политиката: Фотографии со позитивни пораки од лица со попреченост

Во рамките на проектната иницијатива „Инклузија на лицата со попреченост во политиката“, поддржана од Швајцарската амбасада / Швајцарска агенција за…

Прочитајте повеќе
Подеси фонт
Контраст