(Google Translate)
ОММ на информативна средба „Зачувување на ендемичните растенија во Македонија“

ОММ на информативна средба „Зачувување на ендемичните растенија во Македонија“

Ристо Прчев присуствуваше на информативната средба како дел од проектот „Зачувување на ендемичните растенија во Македонија“, настан поддржан од CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund) на тема „Природните богатства на Богданци“.

Заштитата на животната средина, зачувувањето на природата, само по себе носи здраво потомство.