(Google Translate)
ОММ дел од младинскиот парламент на РС Македонија

ОММ дел од младинскиот парламент на РС Македонија

Младински парламент! Претставници на подмладоците на политичките партии на седница на Младинскиот парламент –

Тема: Изборни модели за Република Северна Македонија. Претставен ставот на Обединети за Македонија.