(Google Translate)
ОММ на средба на млади лидерки од подмладоците

ОММ на средба на млади лидерки од подмладоците

Андријaнa Алексoвскa, по повод „Меѓународниот ден за елиминација на насилството кон жените“, присуствуваше во Институт Охрид, каде беше одржана средба на млади лидерки од подмладоците во државата.
На средбата беше осудена секаква форма на насилство врз жените во политиката и беа поставени начела на соработка во иднина.