Унија на ветерани

(Google Translate)

Во 1980 година, започнува постепен процес на распаѓање на тоталитарната Југославија, па кон крајот на оваа деценија се појавуваат првите почетоци на партискиот плурализам. Дел од вратените иселеници, како и новата генерација на македонски интелектуалци, меѓу кои и Љубе Бошкоски, на 17 јуни 1990 политички се обединува во партијата ВМРО-ДПМНЕ, правно регистрирана на 5 август 1990 година.

Обединети за Македонија е основана од страна на Љубе Бошкоски во 2009 година. Нашата Унија на ветерани се состои од дел од основачите на ВМРО-ДПМНЕ, кои останаа доследни на ВМРО од 90-тите години, како и од основачите на Обединети за Македонија.