Организација на жени

(Google Translate)

Важно е да се фокусираме на политичкото зајакнување на жените. Како Обединети за Македонија, ние би сакале да видиме поголема застапеност на жените како во политиката, така и во другите области.

Постигнување на оваа цел е одговорност и на мажите и на жените и затоа сме горди што ја имаме Организацијата на жени на Обединети за Македонија.

Оваа организација промовира интеграција на родовата еднаквост во сите области на политиката. Исто така, ОЖ на ОМ има за цел да соработува со политички организации на жени од десниот центар, во Европа и светот, политичари и политичарки кои се придржуваат кон проевропските, десни вредности.