ОММ

(Google Translate)

Името на младинската организација на Обединети за Македонија е: Обединета младина за Македонија.

Обединета младина за Македонија е младинска организација основана согласно Статутот на Обединети за Македонија.

ОМM целосно ги прифаќа Програмата и политичката платформа на Обединети за Македонија, кои се во согласност со Статутот и програмата на Партијата.

Структура на подмладокот:

Ѓорѓи Станковски – Претседател
Лидија Ѓорѓевиќ – Потпретседателка
Ивана Ѓуровска – Координатор на Студентска организација при ОММ
Ристо Прчев – Член на Претседателство
Благој Коцев – Член на Претседателство
Виктор Ванкоски – Член на Претседателство
Даниел Стоилков – Член на Претседателство

Деловникот за работа на ОММ може да се превземе овде.