Зачлени се

(Google Translate)

  Онлајн пристапница

  Име и презиме
  (задолжително)

  Телефон
  (задолжително)

  Е-пошта
  (задолжително)

  Дата на раѓање
  (задолжително)

  Адреса и место на живеење
  (задолжително)

  Образование
  (задолжително)

  Дополнителни вештини
  (не е задолжително)

  Работа
  (не е задолжително)

  Сфера на интерес
  (не е задолжително)

  Претходно политичко искуство,
  партија, позиција
  (не е задолжително)

  Дополнителен коментар
  (не е задолжително)

  Потврдувам дека овие податоци
  се точни
  и дека доброволно прифаќам да
  бидам член на политичка партија
  Обединети за Македонија.

  Дозволувам преку моите податоци
  (телефонски број, е-пошта)
  да бидам контактиран/а од
  органите на
  Обединети за Македонија.
  (селектирајте го
  квадратчето)

  Подеси фонт
  Контраст