Обединети за Македонија

Правиме поправки на веб-страницата. Ќе ја пуштиме наскоро.